V pořadí již druhý novokněz, vysvěcený v minulém roce, zavítal v úterý 7. března na naše gymnázium. Večerní mši svatou tentokrát sloužil P. Pavel Fiala, kaplan v Hranicích. Otec Fiala nepůsobil jako jáhen přímo na AG, ale v minulém roce sloužil v kroměřížské farnosti Panny Marie. Naše gymnázium mu však není cizí, jelikož zde před nástupem do kněžského semináře studoval a úspěšně odmaturoval.

Otec Pavel, kromě povzbudivého kázání, představil před zaplněnou kaplí svoji cestu ke kněžství a také ukázal všem přítomným svůj umělecky vyrobený primiční kalich a misku. Velmi silné bylo také jeho svědectví z dob studií na našem gymnáziu. Přátelství, která tehdy navázal se svými spolužáky, trvají podle otce Pavla dodnes a jsou pro něj velkou posilou.

Jako výraz díků za dobu svého studia na naší škole pak otec Pavel v závěru mše svatá rozdal několik růží přítomným učitelům a vychovatelům. Po skončení mše svaté uděloval otec Pavel jako obvykle všem zájemcům individuální novokněžské požehnání a rozdal na památku své primiční obrázky.

5109

5109

5109

Další fotografie Ivy Bekárkové ml.