Probouzející se jarní příroda, téměř 30 kilometrů v nohách, pohodová atmosféra, modlitba růžence i křížové cesty a na závěr mše svatá v Senetářově. I tak lze ve zkratce popsat březnovou pouť studentů kroměřížského Ágéčka. Tradice postních poutí na zajímavá místa trvá na gymnáziu již několik let a letos se na ni vydalo necelých 50 studentů – chlapců společně s doprovodem.

Celodenní putování začalo již nezvykle brzkým vstáváním a odchodem na nádraží po šesté hodině ranní. Cesta poutníků směřovala vlakem do Vyškova a odtud pěšky do Senetářova, který je známý především moderním kostelem postaveným v roce 1971. Za dobu minulého režimu se jedná o jeden z mála vybudovaných svatostánků. Kostel je zasvěcen sv. Josefovi, jehož slavnost připadá právě na polovinu března.

Březnová pouť měla samozřejmě především duchovní rozměr. Nechyběla modlitba růžence, křížová cesta, po celou dobu mohli studenti využít možnosti svaté zpovědi nebo duchovního rozhovoru u školního kaplana. Vrcholem celého dne byla společná mše svatá v kostele sv. Josefa v Senetářově. Nejen během mše svaté mohli účastníci rozjímat nad úžasným životem pěstouna Pána Ježíše a snoubence Panny Marie.

Po mši svaté nechyběl krátký výklad o stavbě kostela a symbolice umístěných uměleckých děl. Následovala společná fotka a poté zasloužený odjezd zpět na gymnázium. Na Ágéčku samozřejmě nepřijdou zkrátka ani dívky, které každoročně během doby postní putují do Napajedel na pouť k Aničce Zelíkové. Každoroční součástí doby postní na gymnáziu je také množství dalších aktivit a duchovního programu.

Matěj Maděra

5118

5118

5118

5118

5118

5118

5118

Autor fotografií Jan Souček.

Další fotografie a další fotografie.