×

Varování

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Středa 8. 3. 2023, letiště Manchester – slzy a loučení. Tři roky společných zážitků, práce, množství nových poznatků - to vše je u  konce. Ačkoliv….

Poslední setkání projektu Erasmus+ proběhlo ve dnech 3. -8. 3. 2023 na půdě partnerské školy v Anglii. Ampleforth College je elitní katolická škola zřizovaná řádem benediktýnů. Vzhledem k tomu, že roční školné zde činí více než 1 milion korun, je místní komunita studentů velmi pestrá a pochází opravdu ze všech koutů světa. Proto bylo seznámení  s fungováním této školy a srovnání s jinými katolickými školami u nás (a také v Irsku a v Německu) velmi přínosné.

Během návštěvy v Anglii navázali studenti z Česka, Německa, Anglie a Irska na informace získané během předchozích výjezdů a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Po pátečním příletu do Leedsu a ubytování  ve velmi chladném hostelu (anglická pokojová teplota 17 stupňů se dá zvládnout opravdu jen s povinnou výbavou: šálkem horkého čaje a termoforem) následovala sobotní návštěva Whitby s fascinují romantickou zříceninou bývalého benediktýnského kláštera. Město leží na pobřeží Severního moře a studenti zde měli možnost seznámit se mimo jiné s provozem větrných elektráren.

Milovníci Harryho Pottera (a nejenom oni) si užili nedělní návštěvu Yorku, kam jsme se vydali po společné mši svaté, která byla pevnou součástí každého výjezdu.

Ochrana životního prostředí v rámci soukromého parku byla hlavním tématem pondělní celodenní návštěvy v Duncombe Park. Zde jsme si užili opravdového anglického počasí - od ranního slunce, přes dopolední déšť až po  polední kroupy a vichřici.

Během projektové činnosti probíhala intenzivně práce ve skupinách, během níž studenti připravovali své finální výstupy. Závěr setkání potom tvořily prezentace jednotlivých skupin: Energy, Waste, Water, Traffic, Food.

Díky projektu Erasmus+ získali studenti spoustu nových poznatků, zlepšili své jazykové znalosti, postupně se učili odbourávat předsudky vůči jiným národům, poznali kulturu jednotlivých zemí, prostředí katolických škol, ale hlavně navázali nová přátelství, která překračují rámec trvání projektu.

Jana Koutná a Petra Ševčíková
koordinátorky projektu

5126

5126

5126

5126

5126

5126

5126

5126

5126