Ve středu 15. března se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které každoročně pořádá Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově.

Letos naši školu reprezentovaly Justýna Gilíková (5.K) a Pavlína Zádrapová (3.B) v kategorii vyššího gymnázia, dále Marie Rundtová (2.S) v kategorii nižšího gymnázia.

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Na začátku pohovoru si studenti vylosují téma, o kterém pak spontánně vypráví, a odpovídají na otázky poroty. Studenti se tak mohou v angličtině podělit s druhými o své myšlenky, názory a zkušenosti a zároveň poměřit síly s vrstevníky z jiných škol. Vedle obsahu se hodnotí jazyková pokročilost ústního projevu, tedy slovní zásoba, výslovnost, gramatická správnost a v neposlední řadě pohotovost, s jakou studenti dokáží reagovat.

Umístění v soutěži bylo následující:

  1. místopro Justýnu Gilíkovoukategorii III.A
  2. místopro Pavlínu Zádrapovoukategorii III.A
  3. místopro Marii Rundtovoukategorii II.B

 

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů při studiu anglického jazyka.

Předmětová komise AJ

5146