V rámci letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 2. června 2023, se opět otevře průchod mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a zámkem.

Chodba, která sloužila olomouckým arcibiskupům k přesunu ze zámku do kostela sv. Mořice, dlouho čekala na své znovuobnovení a od minulého roku může návštěvníkům Noci kostelů poskytnout výjimečný zážitek z prostor, které byly dlouhodobě nepřístupné.

Jednotlivé prohlídky ze spojovací chodby kostela sv. Mořice budou probíhat od 18.30 hodin v 15minutových intervalech do 21.30 hodin.

Její součástí bude výklad historie Arcibiskupského gymnázia (AG), celé spojovací chodby, historie obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku. To vše v doprovodu studentů AG s krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.