První tři květnové víkendy proběhly pro biřmovance duchovní obnovy na Hutisku, jenž se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji.

Nejprve se na Hutiska vydali kluci a následující 2 víkendy byly určeny pro holky. Letos se na AG k přijetí svátosti biřmování připravuje 30 biřmovanců. Jedná se o žáky AG a SPgŠ Kroměříž. Dá-li Pán, tak jejich biřmování proběhne 20. 10. 2023 v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

 

Ve čtvrtek 4. května jsme dorazili na Hutisko k Anežce a Brunovi. Ve čtvrtek, než dojel otec Petr s Martinem Kalužou, jsme si s bratrem Matějem udělali táborák. Druhý den jsme pomáhali rozhazovat krtince, v zahrádce trhali plevel a likvidovali nálety stromků v borůvčí. Po krásné procházce a vydatném obědě dojel v pátek otec Petr a začala nám duchovní obnova. Poznali jsme spoustu zajímavých myšlenek a katecheze inspirovaná knihou Pozor, srdce muže nás velice zaujala. Některým dělalo problém silentium, které jsme drželi víc jak den, ale všichni jsme to zvládli a na konci si řekli, jak jsme rádi, že jsme jeli.

Štěpán Holčák

 

Ve čtvrtek 11. 5. se malá skupinka šesti dívek vydala na duchovní obnovu. Přes všechny trable jsme se pod vedením Verči z pastoračního centra a bratra Matěje zdárně dostali až do cíle - na Hutisko. Jako první nás zaujala krásná příroda. Hned po příjezdu jsme se seznámili s rodinou, která nám poskytla zázemí, za což bychom jim tímto chtěli poděkovat. Otec Petr nás inspiroval mnoha zajímavými myšlenkami a posunul nás v přípravě na biřmování. Strávili jsme krásný víkend se spoustou duchovna a nezapomenutelnými zážitky.

Anna Kutálková

 

Ve čtvrtek 18. 5. jsme my, skupinka 12 cérek připravujících se na biřmování, a Verča z PMC vyrazily na Hutisko. Cesta byla trošku dobrodružnější, než jsme čekaly, ale aspoň na ni můžeme se smíchem vzpomínat. Po příjezdu autobusem jsme vyšly na kopec a před námi spatřily náš cíl. Ubytovaly jsme se v útulné dřevěnce a už po pár minutách jsme se tam cítily jako doma. V pátek dopoledne jsme pomáhaly místním a odpoledne jsme se vydaly na procházku do přírody. Měly jsme tak možnost poznat jak nedotčenou valašskou přírodu, tak i místní obyvatele a jejich děti. V pátek večer za námi přijel i školní kaplan otec Petr a byl s námi až do nedělního poledne. Zkusili jsme si, jak krásný, ale často těžký mají život lidé, kteří zde žijí (například když přestane téct voda), nicméně i přesto jsou šťastní. A my též. Toto všechno + výborné jídlo, a hlavně duchovní program s katechezemi otce Petra a možnost v tichu přemýšlet či modlit se, nám bude jistě nezapomenutelným zážitkem, na nějž budeme dlouho a rády vzpomínat. Děkujeme!

Amálie Kozlová

5342

5342

5342

5342

5342

Další fotografie.