V listopadových dnech si připomínáme již 118 výročí narození vědce a pedagoga, kněze Vincence Pořízka. Narodil se 9. listopadu 1905 v Drahanech. Jako malý chlapec byl dán na studia do primy Arcibiskupského gymnázia. Po úspěšném absolvování náročného studia maturitou pokračuje bohoslovím v Olomouci a je vysvěcen na kněze.

Následují další léta studií na filozofické fakultě Karlovy univerzity u profesora Lesného. Jeho doménou se stane oblast indologie se specializací na hindštinu, indoevropský jazyk, používaný především v severní a střední Indii. Nebude sám, kdo se bude věnovat bádání v pro nás tak vzdálené oblasti Orientu. Generace studentů 20. a 30. let ve velké míře pokračovala ve specializovaném studiu po vysvěcení na kněžství, často v Innsbrucku nebo Vídni.

Získá dva doktoráty a ke svému jménu přidává nejprve ThDr. a také PhDr. Pracuje jako vědec v Orientálním ústavu akademie věd, přednáší na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Publikuje, stává se zakladatelem indologie ve střední Evropě, věnuje se indickým jazykům, překládá vůbec poprvé Bhagavadgitu do českého jazyka.

Jako orientalista a vědec těžce nesl, že mu bylo po roce 1948 znemožněno cestovat. Jako kněz se stal pro komunistický režim okamžitě podezřelým a neuchránilo jej ani v pravdě světové renomé uznávaného vědce.

Zemřel v srpnu 1982 a tak se nedožil konce komunistického režimu v Československu. Rádi připomínáme významné výročí našeho slavného absolventa.