Vzpomínání, zastavení, vděčnost, lítost, společenství, naděje. Nejen tato slova vystihují první listopadové dny, ve kterých jsme na AG měli skrze tzv. Dušičkový oktáv možnost zavzpomínat na zemřelé a modlit se za ně.

V předvečer Všech svatých dostali studenti příležitost zahájit toto období přistoupením ke svátosti smíření. Prvního listopadu jsme při bohoslužbě mysleli na světce, kteří nám svým životem mohou být příkladem. Druhého listopadu jsme společně slavili Památku všech věrných zemřelých, známou také pod názvem Dušičky. V tento den školní kaplan Petr Káňa sloužil v kapli Panny Marie večerní mši svatou za všechny naše zemřelé. Studenti a zaměstnanci školy mohli poskytnout jména nebo fotky těch blízkých, kteří už tento svět opustili a které si tak po dobu celého měsíce připomínáme na nástěnce v kapli. V neposlední řadě jsme spolu se studenty hned několikrát navštívili místní hřbitov. Již tradičně se návštěvníci vydali ke zjevně opuštěným hrobům, u kterých zapálili svíce a pomodlili se.

Dušičkový čas je výjimečné období, které má v prožívání celého roku své místo. Nejen, že můžeme zavzpomínat na naše blízké zemřelé, ale také dostáváme příležitost udělat něco dobrého pro ty, kteří již zemřeli. Věříme, že jsme se tak mohli povzbudit k zájmu o druhé a vymanit se ze spárů lhostejnosti, kterým je tak lehké podlehnout.

Petra Slámková

5768

5768

5768

5768

5768

Autoři fotografií: Iva Bekárková ml., P. Petr Káňa

Další fotografie