Ani tento měsíc nebyl výjimkou, a tak jsme na ročníkové mši svaté i v listopadu přivítali dalšího hosta zvenčí. Tentokrát naše pozvání přijal P. Tomáš Strogan, který působí jako farář v Němčicích nad Hanou a současně vykonává několik let funkci kaplana pro mládež za děkanát Prostějov.

O hudební doprovod se tradičně postarali studenti z AG scholy. Otec Strogan ve své promluvě rozebral evangelium o hospodáři, který pro své blízké uspořádal velkou hostinu. Mše svatá je podle něj taková hostina, ale jde přitom pouze o záblesk Božího království. To, co se při ní odehrává, je pouhý zlomek slávy, která nás v nebi čeká. Podobně jako jsme slyšeli v evangeliu, i my jsme pozváni na hostinu. Možná, že stejně tak i my máme spoustu výmluv, proč se této události nezúčastnit. Nezapomínejme ale na toto pozvání.

Děkujeme P. Stroganovi za povzbudivá slova.

Petra Slámková

5798

5798

5798

5798

Další fotografie. Autor fotografií Iva Bekárková ml.