Pro pedagoga je velice zajímavé a obohacující nahlédnout do hodin kolegů. Ještě zajímavější je zažít hospitace na jiné škole, popř. v jiné zemi.

Díky stipendiu Bavorského ministerstva školství a kultury (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus) jsem mohla v listopadu 2023 strávit 14 dní na hospitační stáži na střední škole v Bavorsku. Kupodivu pro mě nebylo vybráno žádné gymnázium, ale speciální tříletá odborná škola hudební (Max-Keller-Schule Berufsfachschule für Musik) nacházející se v největším poutním místě v Německu-v Altöttingu.

Účastnila jsem se hodin teoretických, třeba němčiny, dějin hudby, společenských věd, ale také praktických zkoušek jednotlivých hudebních uskupení, tance nebo speciální pedagogiky pro předškolní děti.

Z pobytu v Altöttingu jsem si odvezla nejen zajímavé postřehy z jednotlivých hodin, ale hlavně jsem mohla být svědkem výjimečnosti školy, která má svého ducha a nabízí žákům víc než jen vzdělání. Což mi při rozhovorech potvrdili jak učitelé, tak studenti.

Pár zajímavostí

 • Vyučování začíná každý den pozvolna v 8:15 hod. Učí se bez přestávek ve tříhodinových blocích po 45 minutách a od 13 do 14 hod. je přestávka na oběd.
 • Žáci sice mají k dispozici skříňky v relaxační místnosti, ale nepřezouvají se, ani si neodkládají oblečení. Vše si nosí do učeben.
 • Učitelé nemají kabinety, jen společnou malou sborovnu. Všechny věci, včetně tabletu nebo notebooku a reproduktoru, si nosí většina z nich s sebou ve velké brašně.
 • Většina vyučujících učí jen na zkrácené úvazky svůj specializovaný předmět.
 • Studijní materiály se sdílí přes platformu Teams.
 • Po určitém bloku se v každé hodině píše předem hlášená písemná práce (Schularbeit) zapsaná i v elektronickém systému školy, a žáci většinou mívají i domácí úkoly (Hausarbeit).
 • Povinnou součástí rozvrhu je náboženství. V navštívené hodině se probíralo téma smrti a umírání.
 • Vybavení školy moderními technologie je přiměřené, samozřejmostí je dataprojektor, ale ne vždy vše stoprocentně funguje.
 • Píše se na klasické zelené tabule křídou, bílé tabule s fixou nemají.
 • V hodinách se studenti hlásí, když chtějí odpovědět. Kladou často učitelům zvídavé otázky a většinou je součástí hodiny i čilá diskuze.
 • Cizí jazyk nemají, v Bavorsku je povinná jen čtyřletá angličtina, a tu už většina žáků absolvovala.
 • Místo tělocviku má každá třída 2 hodiny tance týdně.

Mgr. Romana Popelková

5802

5802

5802

5802

5802

5802

5802

5802