V posledních lednových dnech si připomeneme 143. výročí narození kněze, absolventa arcibiskupského knížecího semináře a politického vězně.

Narodil se v Ruprechtově, v rodině zbožných, ale velmi chudých katolíků. Mladého Aloise k životní dráze kněze inspiroval jeho strýc František, kněz v Otnicích a velký moravský vlastenec. Aloise podporoval i finančně, protože chudí rodiče by nákladná studia sami neutáhli. Roku 1908 je mladý kněz poslán do Kroměříže a stává se blízkým spolupracovníkem Dr. A. C. Stojana. Alois Šebela velmi rychle vrostl do prostředí hanáckého maloměsta a podle svých sil a možností pracuje v řadě jednot a spolků. Musí narukovat do Velké války a po svém návratu z bojiště nadšeně přivítá novou a mladou republiku. Jeho poválečná činnost není jenom prací kněze, ale pozvolna vstupuje i do politiky, stává se členem Československé strany lidové. Je dokonce pověřen vedením vinařské společnosti Unitas v Kroměříži. Ale jak to v životě kněží bývá, nadřízení dbají, aby kněz nezapustil kořeny na jednom místě až příliš. A tak Alois od roku 1928 působí ve Slezsku v obci Jaktař. To je dnešní část Opavy. Do Kroměříže se vrací těsně před okupací a jako veřejně známá a vážená osobnost je 1941 zatčen gestapem. Se vší pravděpodobností byl udán kroměřížským konfidentem Viktorem Kietzkou. Byl vyšetřován více než čtyři měsíce společně s dalšími významnými lidmi, pracujícími pro církev, např. ředitelem arcibiskupských statků Janem Holubem. Obviněným nebyla žádná vina prokázána, ostatně šlo o to ukázat Čechům, kdo bude ve městě vládnout. Holub na útrapy vyšetřování doplatil nejdříve podlomeným zdravím a nakonec smrtí. Śebela na tom nebyl o nic lépe a z brněnské věznice „Pod kaštany“ byl 1942 v zoufalém tělesném stavu transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Zde po pouhých deseti dnech umírá. V Kroměříži ani v Jaktaři nebyl kněz Šebela zapomenut. V Kroměříži byla v roce 1948 odhalena jeho pamětní deska a v Opavě nese jeho jméno jedna ulice.

Připomínáme si život člověka, k němuž nebyl osud příliš spravedlivý. Kněze, který jako jeden z mnoha položil život v odporu proti tyranii a nesvobodě. Dává příklad obzvlášť aktuální i v dnešní době.