Dobrovolnická akce Maraton psaní dopisů, pořádaná skrze mezinárodní organizaci Amnesty internatioal, se na Agečku uskutečnila ve středu 20. 12. 2023. Smyslem celého projektu je pomocí dopisů domáhat osvobození pro nespravedlivě odsouzené, také podporovat a chránit práva lidí, kteří ve veřejném prostoru usilují o změnu v oblasti lidskoprávní nebo klimatické.

Studenti měli příležitost napsat politickému aktivistovi ze Spojených arabských emirátů Ahmedu Mansúrovi, který byl odsouzen na 10 let žaláře kvůli odhalení zmanipulovaných soudů, svévolnému zadržování a mučení ve své zemi, také zástupcům národa Guda na severu Austrálie bojujícím o ochranu a zachování celistvosti jejich ostrovů, jenž jsou důsledkem klimatických změn zaplavovány. Po středeční akci byly dopisy poslány zpět na českou pobočku Amnesty international, která je bude společně s dopisy z celé ČR hromadně odesílat příslušným orgánům daných států. Tím, že na určité místo dorazí tisíce dopisů najednou, vznikne nátlak, který nemůže být ignorován autoritami, jež budou tímto donuceny situaci řešit.

Sama organizace uvádí, že u každého třetího případu, na kterém formou tohoto projektu pracuje, se podařilo prosadit zásadní změnu. Mnoho neprávem stíhaných lidí bylo zproštěno viny a propuštěno na svobodu. Víme tedy, že na našich dopisech záleží. Má to smysl.

Natálie Forýtková 3.B

5966