V úterý 9. ledna 2024 jsme mohli v AG baru přivítat hosta z Masarykovy univerzity v Brně, který většinou přijímá pozvání 1x ve školním roce a představí nám lokaci, kterou v posledním roce v rámci svých služebních (ale i soukromých) cest navštívil: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Tentokráte ústředilo téma, jaké v rámci cestovatelských besed dosud nebylo: ostrov Man. Jako pedagog a geograf nám představil faktografii ostrova, ale neopomenul zmínit i slavné závody Isle of Man TT (Tourist Trophy), které se jezdí od roku 1907 po veřejných cestách s velkým zájmem místních, ale i návštěvníků z celého světa. Jedno kolo měří 37 mil (přes 59 km) a jede se jich 7 v průměrné rychlosti 205 km v hodině. Rekordmanem je Brit, který 1 kolo zajel za 17 min 29 sekund. Závod je považován za nejprestižnější, ale bohužel je též neblaze proslulý každoročními oběťmi na životech: dosud zahynuly skoro 3 stovky závodníků. Důležitou úlohu zde hraje i počasí, které je na tomto ostrově značně nevyzpytatelné. Přednáška měla název „Na okraji keltského světa: ostrov Man a anglicko-velšské pomezí“, takže přítomní se mohli též dozvědět něco z keltské historie a také, že keltská etnogeneze je historicky vázána právě na České země (plus severní Rakousko a části Bavorska).

5967