24. 1. 2024 bude pro členy Studentského parlamentu dnem, na který budou dlouho vzpomínat. Toho dne se totiž zvedli z lavic a pod vedením pana učitele Pavla Motyčky jsme se podívali na starobylou kroměřížskou radnici.

Prohlídka byla velmi záživná a inspirativní. Pavel Motyčka, který je zároveň místostarostou, ukázal studentům všechny zajímavé prostory radnice, což také doplnil bohatým výkladem nejen o historii, ale také o současnosti a budoucnosti Kroměříže, města, se kterým jsou všichni studenti AG do jisté míry spjati.

Studentský parlament po skončení prohlídky nezahálel a vzápětí uspořádal svou devátou schůzku, na níž se zaměřil na své další plány.

Co si z exkurze vzít? Doufám, že členové SPAGu dnes nabyté zkušenosti a vědomosti využijí k tomu, aby se více zajímali o své obce či města a k dobru všech, kdo v nich žijí, participovali na politice, která se v nich děje.

Za celý Studentský parlament

Dominik Majer, prezident

5985

5985

5985

5985

5985