Další úspěch v ruském jazyce, který bychom mohli jednoznačně popsat slavným citátem „veni, vidi, vici“, nenechal na sebe dlouho čekat, tentokráte však na poli recitace, slovního projevu a zpěvu.

V pátek 16.2. jsme se spolu se čtyřmi našimi studenty vypravili na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity do Brna, kde nás čekalo krajské kolo již 58. ročníku Ars Poetica – Puškinův památník. Soutěž probíhala ve dvou oddělených kategoriích: ve zpěvu a v recitaci a slovním projevu.

V našem prakticky debutovém vítězství obsadili naši studenti hned čtyři místa a každý z nich si tak ze soutěže odvezl nejen diplom, ale i věcné ceny, přičemž se mohli těšit i z bonusové výhry, kdy v případě zájmu o studium ruského jazyka na PdF MUNI jim bude při přihlášce na obor Ruský jazyk v kombinaci s jakýmkoliv jiným předmětem prominut přijímací test TSP. V kategorii zpěv střední školy se umístil Daniel Dohnal (3.B) na 3. místě a Kateřina Martincová (2.B) na 1. místě a v kategorii recitace a slovní projev střední školy 2. místo obsadil Nicolas Sedlář (3.T) a 1. místo obsadila Natálie Daňková (3.B). Studentky, které se umístily na 1. místech, se dále taktéž mohly těšit z postupu do kola celostátního, které se bude konat v Praze 6. června.

My našim studentům velmi děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a jsme rádi, že tvrdá, více jak čtvrt roku trvající práce se vyplatila a přinesla své kýžené ovoce. Vítězkám samozřejmě rovněž přejeme hodně štěstí v kole celostátním, na které se i nadále budeme bedlivě připravovat.

Ondřej Lejsal

5998

5998