Ve čtvrtek 8.února skončil další ročník Veletrhu absolventů. Tradičně je téma posledního setkání věnováno studijním oborům pedagogiky, uměnovědě a sociální práce. Hosty byli studenti vysokých škol, absolventi naší školy.

Mimo představení svých oborů vysvětlovali také fungování vnitřních systémů fakult, konkrétně se naši žáci seznamovali s prostředím STAG UPOL. Snažíme se studentům třetích a čtvrtých ročníků poskytnout jednak konkurenční výhodu v informacích k fakultám a oborům VŠ a rovněž ukázat, že všechny obtíže lze překonat. Diskuse se také dotýkala GUIDANCE, systému poradců z těch, kteří kdysi studovali AG. Nyní jsou na VŠ připraveni pomoci dobrou studijní radou každému v nesnázích.

Každý projekt má svou dobu trvání a naším cílem je posunout jej dál. Nabídnout větší paletu oborů, více absolventů, delší čas k panelové diskusi. Pro příští ročník použijeme plnou digitální distanční formu veletrhu. Každý ze studentů i absolventů má s prostředím Teams zkušenosti, umí jej používat a na vysokých školách se takto vzdělává zcela běžně. Absolventi i posluchači mohou zůstat v prostředí, které je jim příjemné a k záznamu veletrhu se mohou kdykoliv v čase vrátit.

Najít si čas, přijet, mít ochotu sdílet své zkušenosti, není v dnešní internetovém světě samozřejmostí. O to víc si toho vážíme. Děkujeme členům projektu GUIDANCE a všem absolventům, kteří mohli přijet za svými mladšími spolužáky.

Za úvahu stojí zkušenost, že naši žáci ví docela dobře, jaké jsou ceny v obchodech, co je drahé a co ne. Mnozí, ale neznají cenu informací a vědomostí. Neuvědomují si, že absolventi mají znalosti, často draze získané, které nelze najít na dnech otevřených dveří, ani na internetových stránkách fakult. Pokud nepřijdou na pořádanou akci, přestože mohou, pak o konkurenční výhodu nenávratně přicházejí.

Těšíme se na shledanou v příštím ročníku

6000