Studentský klub je místo, kde se studenti scházejí, povídají si, hrají nejrůznější společenské hry, kulečník, šipky, stolní fotbal...

Denně si mohou také přečíst aktuální noviny, k dispozici je klavír, televize, dataprojektor a ozvučovací aparatura. Je zde WiFi připojení. Studentský klub je využíván k nejrůznějším přednáškám, besedám, koncertům, diskotékám a soutěžím. Většinu programu tvoří a zajišťuje Studentský parlament naší školy.

Studentský klub