Pastorační centrum Pod Věží na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vzniklo z původního Pedagogicko-metodického centra, založeného v roce 1998. Od roku 2002 zde pracují pastorační asistentky, jejichž zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké. Mezi základní a stěžejní aktivity Pastoračního centra Pod Věží patří vytváření duchovního zázemí pro studenty a organizování akcí a programů oslovujících veřejnost, které mají poslání nejen evangelizační, ale také přispívají k širší propagaci školy.

Co si pod tím můžete představit konkrétně? Ve spolupráci se školním kaplanem nabízíme studentům našeho gymnázia, případně dalším zájemcům, přípravu ke svátostem (křest, svaté přijímání, biřmování), zapojení se do duchovních aktivit během liturgického roku (živý růženec, adventní a postní aktivity, sbírky pro potřebné, duchovní obnovy, poutě, meetup, večery chval). Na pastoračním centru si také studenti i zaměstnanci mohou vypůjčit knihy a DVD s duchovní tematikou.

Pastorační centrum také organizuje akce pro veřejnost, a to zejména vánoční programy pro žáky základních škol, zajímavé přednášky, duchovní obnovy i prohlídky školy a kaplí během Noci kostelů.

V současné době je spirituálem naší školy P. Petr Káňa a jáhnem Mgr. Josef Biernát Na pastoračním centru působí Ing. Marie Kvapilíková a Martin Kaluža.

pod vezi