Popis


________________________________________________________________________________
Schůzka v Microsoft Teams
Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDczNDVjYzctYTE3YS00MTNiLTk3ODQtY2E4M2YzYjM0ZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b20a9443-9106-444b-aa7d-a077dc137dff%22%2c%22Oid%22%3a%22b4002e5f-3bad-47c1-be01-a6142fcfb596%22%7d>
ID schůzky: 388 039 482 699
Přístupový kód: LMacWk
Stáhnout Teams<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app> | Připojit se na webu<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting>
Upozornění pro žáky: během schůzky mějte prosím vypnutý mikrofon a kameru, bez vyzvání učitelem je nezapínejte.
Další informace<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Možnosti schůzky<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b4002e5f-3bad-47c1-be01-a6142fcfb596&tenantId=b20a9443-9106-444b-aa7d-a077dc137dff&threadId=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.&messageId=0&language=cs-CZ> | Právní informace<https://agkm.cz>
________________________________________________________________________________