Motto: V dobrých třídách se dobře učí (žákům i učitelům).

Učení přináší nejlepší výsledky tehdy, když se žáci cítí ve škole dobře a bezpečně. Přátelská a pozitivní atmosféra je výbornou prevencí rizikového chování a vzniká součinností všech zaměstnanců a žáků školy.

Přesto mohou nastat situace, že si nevíte rady – třeba s tím, že učení nejde, jak by mělo, přijdou osobní nebo rodinné problémy. V tom případě se prosím obraťte na třídní učitele, výchovné poradce, školního psychologa či školního kaplana.

V případě potřeby je vám k dispozici bezplatná telefonická linka bezpečí 116 111 (www.linkabezpeci.cz).

 

Koordinátor školního poradenského pracoviště:

Ředitel školy – Mgr. Jan Košárek

Školní metodik prevence

PaeDr. Aranka Řezníčková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 127

Koordinuje preventivní program školy. Koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, projevů poškozování a dalších forem rizikového chování.

 

Kariérový poradce

Mgr. Libor Ondráček

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 131

Poskytuje kariérové poradenství studentům, nabízí konzultace studentů a rodičům v oblasti dalšího studia a uplatnění na trhu práce. Zajišťuje informační vstupy při vyplňování přihlášek na VŠ, poskytuje krizovou intervenci studentům, kteří mají nesnadnou volbu povolání, informuje o novinkách na trhu práce. Nabízí testy studijních předpokladů.

Kariérové poradenství AG

 

Výchovný poradce

Bc. Veronika Šišková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 123

Zajišťuje výchovné poradenství. Vede konzultace se studenty, rodiči a pedagogy v obtížných a specifických situacích, řeší výchovné a výukové problémy. Konzultuje individuální učební plány s rodiči, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVC. Koordinuje práci s žáky se SVP.

 

Školní psycholog

PhDr. Daniel Žákovský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 737 618 038

Zajišťuje individuální pohovory s žáky, jejich rodiči a vyučujícími a poskytuje psychologickou intervenci. V případě potřeby zajišťuje intervenci ve třídách.

 

Koordinátor péče o nadané

Mgr. Eva Otáhalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 157

Připravuje podklady pro individuální plány pro mimořádně nadané žáky, pomůcky pro nadané žáky a žáky se SVP, koordinuje spolupráci školy, ŠPZ a dalších institucí věnující se práci s nadanými žáky (Mensa, Krajská síť podpory nadání, vysoké školy)

 

Speciální pedagog

Mgr. Jan Sovadina

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 147

Zajišťuje konzultace především s žáky a jejich rodiči, kteří jsou ubytování na domově mládeže. Spolupracuje na krizové intervenci a koordinuje řešení aktuálních problémů s žáky mezi domovem mládeže a vyučujícími. Spolupracuje s týmem prevence.

 

Školní kaplan

Petr Káňa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 124

Konzultace s žáky, rodiči a pedagogy v obtížných a specifických situacích, řešení výchovných a výukových problémům. Duchovní doprovázení studentů a zaměstnanců školy.