Kdo jsme?

Jsme skupina studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, která se aktivně zajímá o dění ve společnosti. K založení Debatního klubu nás vedlo to, že považujeme za nezbytné, aby se v mladé generaci rozvíjelo kritické myšlení a schopnost prosazovat své zájmy a hájit své názory, proto jsme se rozhodli společně třídit lež od pravdy, důležité od nedůležitého – přesně to je jádro dobrého účelu naší aktivity – debaty.

Co je to debata?

Debata je formalizovaný způsob vedení sporu. V soutěžních debatách se vždy vyskytuje více stran, z nichž každá zastává jiný (většinou opačný) názor, který se snaží podpořit pomocí věcných argumentů a naopak názor druhé strany se snaží vyvrátit pomocí protiargumentů.

Vše zní na první pohled poněkud složitě, ale doopravdy to tak komplikované není. Pokud jste se někdy hádali se sourozencem či jste reagovali na názor svého kamaráda, se kterým jste docela nesouhlasili, je to dobrý začátek. Nicméně debata (na rozdíl od hádky) dodržuje pravidla úcty k protivníkovi, slušnosti a časová omezení řečí (délka řeči závisí na typu debaty).

Jak se scházíme?

Scházíme se pravidelně každý týden v pondělí v 16.00 v učebně IVT2. Na schůzkách debatujeme, hledáme informace na další turnaje a také společně nezávazně diskutujeme o aktuálních společenských problémech.

Kde jsme uspěli?

Školní rok 2018/19

  • Zlínská argubitka – 1. místo

Školní rok 2017/18

  • Prostějovský debatní pohár – 6. místo
  • Vánoční debatiáda na GJW Prostějov – 4. místo
  • Pravicová Ostrava – turnaj Debatní ligy – 8. místo
  • Krnovský debatní pohár – 1. a 3. místo

Přidej se k nám!

Rozhodně není čeho se bát, přijď sám na jednu z našich schůzek každé pondělí v 16.00 v učebně IVT2 nebo pro podrobnější informace nás kontaktuj na našich facebookových stránkách nebo se vyhledej kohokoli z klubu či PaedDr. Aranku Řezníčkovou (kabinet češtiny)!

 debatni klub