Historie arcibiskupského chlapeckého semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1856–1950

V letošním roce vám chceme nabídnout elektronickou publikaci „Kapitoly z dějin moravské církve“. Její první část mapuje dosud neznámou a nepublikovanou historii arcibiskupského chlapeckého semináře od doby jeho založení až po násilné uzavření komunistickým režimem v roce 1950.

Chlapecký seminář byl jedním z intelektuálních center Moravy druhé poloviny 19. století. Působilo zde více než sto významných učitelů a vychovatelů, kteří ke své učitelské a kněžské profesi často zastávali i vědecká místa. Publikovali a pořádali přednášky pro veřejnost.

Škola byla vzornou ukázkou česko-německého soužití až do roku 1919. Gymnázium, které bylo založené roku 1911, vystudovalo několik tisíc absolventů. Mnozí z nich výrazně zasáhli do dějin naší republiky.

Publikace se hlásí k zapomenutému odkazu předků, představuje chlapecký seminář a gymnázium jako místo, ze kterého vycházela v průběhu 19. a 20. století intelektuální elita moravské země.

Publikace poprvé zpracovává a shrnuje dostupné archivní fondy SOA Kroměříž a Opava s pobočkou v Olomouci. Bude vycházet na webu agkm.cz v podobě vícedílného seriálu, v poslední den v měsíci.

Libor Ondráček
autor

1. část

2. část

3. část

4. část

5. část

6. část