Motto: V dobrých třídách se dobře učí (žákům i učitelům).

Učení přináší nejlepší výsledky tehdy, když se žáci cítí ve škole dobře a bezpečně. Přátelská a pozitivní atmosféra je výbornou prevencí rizikového chování a vzniká součinností všech zaměstnanců a žáků školy. Tým školského poradenského pracoviště a tým prevence stále hledá cesty k pozitivnímu klimatu školy.

Přesto mohou nastat situace, že si nevíte rady – třeba s tím, že učení nejde, jak by mělo, přijdou osobní nebo rodinné problémy. V tom případě se prosím obraťte na třídní učitele, výchovné poradce, školního psychologa či školního kaplana.

V případě potřeby je vám k dispozici bezplatná telefonická linka bezpečí 116 111 (www.linkabezpeci.cz).

 

Koordinátor školního poradenského pracoviště:

  • ředitel školy – Mgr. Jan Košárek

Členové školního poradenského pracoviště:

  • metodik prevence – PaedDr. Aranka Řezníčková
  • kariérový poradce – Mgr. Libor Ondráček
  • výchovný poradce – PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
  • školní psycholog – PhDr. Daniel Žákovský
  • koordinátor pro práci s nadanými žáky – Bc. Veronika Šišková
  • speciální pedagog – Mgr. Jan Sovadina
  • školní kaplan – P. Mgr. Petr Káňa