Školní metodik prevence

PaeDr. Aranka Řezníčková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 127

Koordinuje preventivní program školy. Koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, projevů poškozování a dalších forem rizikového chování.

 

Kariérový poradce

Mgr. Libor Ondráček     

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 131

Poskytuje kariérové poradenství studentům, nabízí konzultace studentů a rodičům v oblasti dalšího studia a uplatnění na trhu práce. Zajišťuje informační vstupy při vyplňování přihlášek na VŠ, poskytuje krizovou intervenci studentům, kteří mají nesnadnou volbu povolání, informuje o novinkách na trhu práce. Nabízí testy studijních předpokladů.

Kariérové poradenství AG

 

Výchovný poradce

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 127

Zajišťuje výchovné poradenství. Vede konzultace se studenty, rodiči a pedagogy v obtížných a specifických situacích, řeší výchovné a výukové problémy. Konzultuje individuální učební plány s rodiči, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVC. Koordinuje práci s žáky se SVP.

 

Školní psycholog

PhDr. Daniel Žákovský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 737 618 038

Zajišťuje individuální pohovory s žáky, jejich rodiči a vyučujícími a poskytuje psychologickou intervenci. V případě potřeby zajišťuje intervenci ve třídách.

 

Koordinátor péče o nadané

Mgr. Eva Otáhalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 157

Připravuje podklady pro individuální plány pro mimořádně nadané žáky, pomůcky pro nadané žáky a žáky se SVP, koordinuje spolupráci školy, ŠPZ a dalších institucí věnující se práci s nadanými žáky (Mensa, Krajská síť podpory nadání, vysoké školy)

 

Speciální pedagog

Mgr. Jan Sovadina

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 147

Zajišťuje konzultace především s žáky a jejich rodiči, kteří jsou ubytování na domově mládeže. Spolupracuje na krizové intervenci a koordinuje řešení aktuálních problémů s žáky mezi domovem mládeže a vyučujícími. Spolupracuje s týmem prevence.

 

Školní kaplan

P. Petr Káňa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 124

Konzultace s žáky, rodiči a pedagogy v obtížných a specifických situacích, řešení výchovných a výukových problémům. Duchovní doprovázení studentů a zaměstnanců školy.