logolink eu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014234

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2021

Cílová skupina: žáci středních škol, žáci a studenti v domovech mládeže, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci domovů mládeže, rodiče žáků

Celkové zdroje: 2 422 981 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • personální podpora – školní asistent, psycholog, sociální pedagog
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
  • zapojení odborníka z praxe do výuky
  • zájmové kluby
  • aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení
  • a další…