erasmus logo

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Název projektu: Sedm cest za vzděláním

Číslo smlouvy: 2019-1-CZ01-KA101-060740

Zahájení projektu: 01-12-2019

Ukončení projektu: 30-11-2020

Výše grantu: 20 426 EUR

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je svým zaměřením a skladbou studentů výrazně nadregionální školou která má zájem o evropskou dimenzi vzdělávacího procesu. Chceme umožnit našim pedagogům širší rozhled prostřednictvím získávání zkušeností od pedagogů jiných zemí. To umožní implementaci nových učebních postupů na základě příkladů dobré praxe a zajistí využití netradičních výukových postupů překonávajících zažité pedagogické stereotypy. Chceme vzdělávat v duchu Rousseouva principu, že učit se je třeba na příkladech a skrze životní praxi. To se týká nejen výuky cizích jazyků, ale i zeměpisu, historie, biologie, umění, náboženství, politologie.

Projekt ERASMUS+ je jednou z možností jak přispět k vytvoření kvalitní školy již vytváří především kvalitní pedagogický sbor. Vzdělávání pedagogů, na zahraničních kurzech bude proto zajisté příspěvkem ke lepšení celkové kvality naší instituce.

 


logo erasmus+

 

Název projektu: Climate Change Agents

Číslo smlouvy: 2020-1-ES01-KA229-083125_4

Zahájení projektu:  1. 9. 2020

Ukončení projektu:  31. 8. 2022

Výše grantu: 30 920 EUR

 

Climate Change Agents je projektem typu Strategická partnerství ve školním vzdělávání, jehož základem je mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí a je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. V rámci těchto projektů žáci školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Projekt našim žákům také umožní krátkodobé pobyty na partnerských školách.

Projekt Climate Change Agents se zaměřuje na vliv člověka na životní prostředí a možnosti, jak jej chránit a snižovat dopad lidské činnosti nejen na naše nejbližší okolí, ale také na celou planetu.

Žáci ze škol ve Španělsku, Itálii, Řecku, Estonsku a Polsku se společně se studenty z AG zaměří na to, jak zvýšit povědomí svého okolí o ochraně životního prostředí.

Prostřednictvím nejrůznějších aktivit se budou učit, co všechno lze dělat pro ochranu toho, co je pro nás tak důležité, a co je potřeba uchovat pro příští generace: čisté a zdravé životní prostředí.

Realizace projektu bude celou dobu respektovat aktuální epidemiologickou situaci. Pokud nám to COVID-19 umožní, vycestujeme postupně do výše zmíněných států na krátkodobé výjezdy. Prozatím pracují žáci prostřednictvím videokonferencí, v mezinárodních týmech plní úkoly online a seznamují se přes sociální sítě a platformy, např. eTwinning.

Projekt je určený především pro mladší žáky, kteří takto budou moci získávat zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce, moderních technologií a digitálních kompetencí, a především budou motivováni učit se cizím jazykům.

 


 

Název projektu: Implementation and Acceptance of Environmental Protection Measures in the Czech Republic, Germany, Ireland and the United Kingdom

Číslo smlouvy: 2020-1-DE03-KA229-077078_3

Zahájení projektu:  1. 9. 2020

Ukončení projektu:  31. 8. 2022

Výše grantu: 28 287 EUR

 

Jedná se o projekt Erasmus+ KA2 - Strategická partnerství ve školním vzdělávání, což je program EU na podporu vzdělávání v Evropě. Cílem projektu je mezinárodní spolupráce s dalšími školami, zvýšení digitálních dovedností a zlepšení jazykových znalostí žáků.

V případě příznivé epidemiologické situace jsou plánovany mobility do jednotlivých spolupracujících škol, kterými jsou Egbert Gymnasium  Münsterschwarzach/Německo, Glenstal Abbey School/Irsko a  St Laurence Education Trust/Anglie .  V opačném případě bude nutné zvolit formu virtuálních mobilit.

Pro komunikaci, spolupráci, tvorbu materiálů a jejich sdílení využívají všechny zapojené školy platformu eTwinning.