Program FAST je mezinárodně uznávaný program, který se i díky Arcibiskupskému gymnáziu poprvé dostává do České republiky. Projekt je realizovaný v partnerské spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

FAST podporuje spolupráci školy a rodiny, pomáhá zlepšovat vztahy v rodinách, seznamuje rodiny studentů a buduje vztah rodič – dítě.