3747 logo fond zivotniho prostredi

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky AG Kroměříž

Registrační číslo: 1190700305

Příjemce podpory: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady gymnázia na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu žáků ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 listnatý strom (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – lesní dendrofón a expozice dřeva, alpinum, geoexpozice, pec na chleba, pro vodu propustné pódium a dřevěný přístřešek. Pomocí těchto přírodních prvků bude gymnázium motivovat žáky k častějšímu pobytu v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí dovednosti žáků.