logolink eu

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002150

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025

Cílová skupina: Žáci středních škol; žáci a studenti v domovech mládeže; děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření; pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci středních škol, výchovných a ubytovacích zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové zdroje: 3 291 069 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • Personální podpora
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání