logolink eu

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002149

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025

Cílová skupina: účastníci zájmového vzdělávání; pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové zdroje: 1 373 400 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v ŠK/SVČ