Věcné hodnocení projektu Implementace etické výchovy.

 

Učitelé AG vyrazili na Bunč za etickou výchovou 

V pátek 27. května 2016 se učitelé AG vypravili do Lesního penzionu na Bunči, aby zde strávili číst slunečného víkendu vzděláváním a relaxací. Škola totiž získala finanční podporu díky projektu Implementace etické výchovy, který je zaměřen na podporu etické výchovy.

V pátek se pedagogové zúčastnili workshopu na témata etické výchovy. Lektorka dr. Věra Facová všechny zaujala informacemi o formální a neformální autoritě, nutnosti  stanovení pravidel a dodržování hierarchie. Workshop byl natolik zajímavý, že diskuse pokračovala i o přestávce a při večerním posezení.

V sobotu se účastníci díky Mgr. Pavlu Polcrovi, řediteli CMG v Prostějově, seznámili s programem osobnostního růstu na CMG. Nechyběly ani drobné ukázky aktivit z hodin SOR, např. zamyšlení nad životními cíli nebo společné kreslení obrázků.

Na přípravný týden mají učitelé slíbeno, že budou trénovat komunikaci. Věra Facová je povzbudila slovy: "Konflikty jsou zdravé, důležité je, aby měly přijatelnou formu.

A. Řezníčková

eticka vychova01

eticka vychova01

eticka vychova01

eticka vychova01

eticka vychova01


 

Výjezd Pačlavice 2016

Popis aktivit doporučených pro výjezd sekundy SEKUNDA JE TAKÉ PRIMA.

Výběr aktivit je vždy nutné přizpůsobit aktuální situaci v dané třídě. Pokud třída má pravidla z přechozího roku, aktivity zaměříme na jejich revizi. Pokud fungují pravidla a průběžně dochází k revizi, program zaměříme na kohezi a podporu bezpečného klimatu. V tom případě přidáme aktivit na podporu důvěry.

Doporučuje se také zařadit vhodné aktivity fyzického charakteru.

Úterý

Cíl: navodit dobrou atmosféru, žák si uvědomí důležitost zájmu o druhé pro snazší dorozumění a význam pravidel

 • seznamovací „drobničky“ (jméno + charakteristická vlastnost na stejné písmeno), lovci lidí (vyplňujeme připravenou tabulku, viz příloha), posílání obruče, honičky apod.
 • vizitky na pokoje: každý pokoj má za úkol nakreslit svou vizitku, na které se představí (následuje prezentace vizitek); vizitky pak nalepíme na dveře (a máme přehled, kde kdo bydlí)
 • Letadla v mlze (rozdělení do skupin, z každé skupiny jeden žák je navigátor, který si s členy své skupiny domluví signály – nesmí to být „doleva, doprava atd.“;  ostatním jsou zavázány oči, odvedeni do terénu, navigátor je smluvenými signály navádí do cíle)
 • Tabulka se symboly (v terénu je umístěna tabulka s různými symboly, žáci rozděleni do skupin, cílem je doplnit správně prázdnou tabulku; běžet může vždy jen jeden, další vybíhá ve chvíli, kdy předchozí dorazí; kdo bude mí nejdříve správně doplněny všechny symboly?)
 • Abigail (přesný popis aktivity viz: https://www.varianty.cz/metodicke-listy/78-abigail)
 • Paridův soud (viz Zlatý fond her z Lipnice)

Středa

Cíl: žák zná význam pravidel, spoluvytváří pravidla, zná je, vyzkouší si chování, které je použitelné ve chvíli, kdy někdo pravidla porušuje

- měření teploty

 • pozdravy
 • ocenění
 • stížnosti s doporučením
 • záhady, nejasnosti, obavy
 • nové informace
 • přání, očekávání (patří do struktury měření teploty, ale v daném kontextu vhodné vynechat, nahradit – pokud možno vtipnou – reflexí včerejšího dne)

včerejší den jako předpověď počasí (rozdělit do skupin, promyslete včerejší den, představte ho prostřednictvím předpovědi počasí, jeden ze skupiny prezentuje výsledek)

Braunův Kuks: sousoší naší třídy (skupiny, každá ztvární ve formě sousoší co je typické pro jejich třídu; ostatní hádají, o co jde, skupina pak vysvětlí; diskuse s lektorem)

- vytváření pravidel:

 • škálování s diskusí (studenti zaujímají fyzicky místo na pomyslné škále od „toto tvrzení zcela odpovídá“ po „toto tvrzení pro mě rozhodně neplatí“; po každé otázce následuje krátká diskuse, ve které upřesňujeme, co je k odpovědi vede):
  • školu mám docela rád
  • chci se ve škole hodně naučit
  • spolužáci mě někdy ruší
  • přál bych si, aby učitelé byli zábavnější
  • přál bych si, aby učitelé byli přísnější
  • přál bych si, aby se k nám učitelé chovali jinak
  • cítím ve třídě kamarádskou atmosféru
  • nic bych ve škole neměnil (vybrat vhodné výroky z nabídky, klást doplňující otázky)

- jak by měla vypadat „dobrá škola“? (práce ve skupinách, každá dostane velký arch papíru, diskutuje o tom, jak by měla vypadat škola, ve které by se cítili dobře, skupiny pak prezentují výsledek své práce)

vajíčková štafeta (rozdělení do skupin, motivace, přenášejí křehký modul – vajíčko, které se musí neustále předávat – nikdo nesmí s vajíčkem běžet; předává se v určeném pořadí, na závěr je třeba vajíčko přehodit přes určený objekt s pomocí kelímku a archu papíru; na druhé straně chytá zbytek skupiny za pomoci šátku; hodnotíme rychlost a přežití vajíčka)

- ostrovy (stěžejní aktivita, její popis viz příloha; její provedení je velmi náročné a může být zásadní pro prožitek z celého výjezdu      pokud se aktivita „povede“, podpoří kohezi, pokud se „nepovede“, je podkladem pro diskusi o změně pravidel a chování ve skupině)

- pohybové hry na odreagování (pokud zbyde čas)

- Kouzelný les (hledání pokladu; po objektu se rozmístí kartičky s návody, kde najít poklad; ve skutečnosti zde nezáleží na rychlosti ani na sledování návodů, jde spíše o náhodné objevení kartičky, která skrývá poklad, jímž je sladká odměna; důležitá je závěrečná reflexe, ve které hráči dospějí k tomu, jaké strategie se osvědčily; pracuje se ve dvojicích)

- táborák, opékání, hry (osvědčené je především Městečko Palermo)

Čtvrtek

- měření teploty (viz středa)

- včerejší den jako významné výročí (viz předpověď počasí)

- shrnutí „dobré školy“ (zapisovat na arch papíru či na tabuli jednotlivé kategorie žákovských požadavků, vždy položit otázku Můžeme pro to něco udělat? – zapisovat nápady, pak vybrat tři priority, ty se stanou základem pro pravidla, která následně společně zformulujeme a zapíšeme; papír s pravidly budou mít ve třídě; důležité je, aby ještě proběhla diskuse o tom, co mohou dělat v případě, když někdo pravidla nedodržuje)

- zpětná vazba prostřednictvím karet (káry – popis průběhu výjezdu, srdce – pocity s tím spojené, piky – poznatky, kříže – příležitosti, možnosti: co mohu využít ve svém reálném životě?; žáci si vylosují karty, promyslí svou odpověď, vytvoří skupiny podle karet, diskutují, zapíší společné závěry, které prezentují; při velkém počtu žáků doporučujeme třídu rozdělit na dvě skupiny, které prezentují každá zvlášť)

- Nakolik se splnila naše očekávání? (připomeneme původní očekávání, na lepicí lístečky žáci píší, v čem se jejich očekávání splnila, co by v budoucnosti chtěli řešit)

- Klubíčko (žáci si házejí po kruhu klubko provázku, vytvářejí síť vztahů, kterou pak zafixují izolepou a odvezou ji do třídy, kde bude připomínkou prožitého)

Další vhodné aktivity: Naše třída, Let balónem, Krabičky, Házení míčkem na čas, Vajíčkový modul, Stavění věže apod. Důrazně se doporučuje přidat ještě nějakou fyzicky náročnou soutěživou týmovou hru.

 

Některé poznatky z reflexe:

-          Nové věci o třídě

-          Respektovat spolužáky

-          Vzájemná spolupráce

-          Důvěra

-          Poznali jsme nové učitele

-          Lepší komunikace

-          Pochopení problémů jiných

-          Nepřehlížet ostatní

-          Naslouchat

-          Poděkování druhým

 

Možnosti:

-          Klid a spolupráce v hodinách

-          Nestydět se požádat o pomoc druhé

-          Neposuzovat lidi na první pohled

-          Věřit svým kamarádům

-          Rozmyslet se před důležitým rozhodnutím

-          Projevit svůj názor a nestydět se za něho

-          Být optimističtí v hodinách i v životě

 

Předpověď počasí

V úterý v 9.30 silný severozápadní vítr směrem na Pačlavice. V 9.35 se vítr uklidnil a usadili jsme se na pokojích. V 10.00, při prvním bloku se prudce zvedl tlak. Ve 12.00 začaly padat kroupy do polévky. Poté začalo svíti slunce a účastníkům vysvitla duha na tváři. Odpoledne nás zachvátila mlha a zdejší aerolinky se musely spolehnout na profesionalitu svých navigátorů. Na večeři se přihnal tuňák s tvarohem a počasí se uklidnilo a všechny živly se spojily do společného večerního programu a ego začalo prudce stoupat. Ve 22.30 se prudce setmělo a nastalo ticho. Celý den byla biozátěž č. 2, tedy mírná zátěž.    

Poznámky k organizaci:

Rozdělíme úkoly organizátorům, osvědčilo se, že kuchyň a služby zajistí třídní učitel. Oběd zajištěn u místního domova seniorů. Možná by bylo vhodné, aby nákup ostatního jídla proběhl prostřednictvím školní jídelny – jistě by to mnohé usnadnilo. 

 

Výjez Pačlavice - zpráva: SEKUNDA JE TAKÉ PRIMA

„Zábava, super program, krásná atmosféra, zlepšení kolektivu,“ to všechno chválili žáci 2. S, kteří se ve dnech 6. – 8. 9. 2016 spolu se svou třídní učitelkou Valerií Procházkovou vypravili na výjezd na faru v Pačlavicích. Čekal je tam náročný program, který pro ně v projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 připravili lektoři Karel Gamba, Jitka Nezvalová a Aranka Řezníčková.

„Ze začátku jsme se trochu báli nudy, ale brzy jsme zjistili, že tu bude dobrá nálada, dozvěděli jsme spoustu nových věcí o naší třídě a lépe jsme se poznali,“ zaznívalo při závěrečném hodnocení. Než k němu došlo, přistávala na louce nad farou letadla v mlze, štafeta s vajíčky končila přehazováním křehkých vajíčkových modulů přes střechu stodoly, trosečníci se pokoušeli navzájem zachraňovat z ostrovů a pak hledali poklad v kouzelném lese. Mezitím padaly návrhy na to, jak by se daly vylepšovat vztahy ve třídě, žáci trénovali vzájemné oceňování a naslouchání, učili se nepřehlížet ostatní, spolupráci a vzájemnému respektu. Nezbývá než věřit, že v započaté práci budou pokračovat i během následujícího školního roku.

Aranka Řezníčková

eticka vychova07

eticka vychova08

eticka vychova09

eticka vychova10

eticka vychova11

eticka vychova12 


 

Jak hospodařit s vitální energií a udržet si ji po celý školní rok?

31. 8. 2016 se učitelé a vychovatelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži sešli na poslední vzdělávací akci v rámci projektu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Po předchozích setkání už nebylo překvapením, že lektorka Věra Facová dokáže nabídnout nejen zajímavou teorii, ale i praktické rady pro učitele. Tentokrát se k ní přidal Miroslav Orel, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Společně představili metody, jak si udržet „energetický hrnec“ naplněný přes všechny nástrahy, které práce učitele či vychovatele přináší.

Přijetí bylo velice pozitivní, práci lektorů ocenili všichni přítomní na jedničku. Mnozí byli tématem zaujati natolik, že by se rádi dozvěděli více. Svědčí o tom i jeden z ohlasů: „Líbilo se mi, že mi lektoři pomohli uvědomit si, které věci jsou pro mě důležité, abych měla ke své práci i životu pozitivní přístup, který mi víceméně vydrží v průběhu celého školního roku. Také aplikace této myšlenky na studenty je důležitá. Oceňuji skvělý přístup lektorů.“

A. Řezníčková

http://agkm.cz/ag/aktuality/93-jak-hospodařit-s-energií-a-udržet-si-ji-po-celý-školní-rok1.html

eticka vychova01