– projekt ukončen

Název projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

datum zahájení projektu: 1. 8. 2012

datum ukončení projektu: 30. 9. 2013

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Stručný obsah projektu:

Projekt inovuje školní vzdělávací program v oblasti člověk a příroda, konkrétně v předmětech biologie a chemie v souladu s výzvou zlepšovat výuku biologie a chemie. Inovace spočívá ve větším zapojení multimediálních, IT, technických a laboratorních prostředků do výuky.

V rámci projektu budou vytvořeny pracovní sešity pro laboratorní práce v biologii a chemii a výukové moduly pro interaktivní tabule v obou předmětech. Učebny biologie a chemie budou vybaveny interaktivními tabulemi, laboratoř chemie novou technikou a technologiemi a laboratoř biologie 10 mikroskopy.

Inovované části školního vzdělávacího programu budou obsahovat minimálně 17 % problematiky týkající se ochrany životního prostředí. Pracovní sešity pro laboratorní práce budou obsahovat potřebnou teorii, pracovní postup a veškeré související informace a podklady ke zpracování výsledků. Výukové moduly budou multimediální interaktivní výukové programy pro interaktivní tabuli pokrývající učivo v rozsahu 1-5 vyučovacích hodin.