Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků – Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017