– projekt ukončen

 Název projektu: Tradice a prosperita pro vzdělávání dospělých

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/01.0014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: 7.3 Další vzdělávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

datum zahájení projektu: 1. 7. 2010

datum ukončení projektu: 31. 12. 2012

vedoucí projektu: ing. Eliška Pifková

koordinátor: Mgr. Štěpán Bekárek

vedoucí pedagogického týmu: Mgr. Pavla Valentová

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Stručný obsah projektu:

Projekt vytvořil výukové moduly, navazující na Rámcové vzdělávací programy gymnaziálního vzdělávání a na školní vzdělávací program Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži – "Tradice a prosperita", obsahující metodiku a výukové materiály pro vzdělávání dospělých v oblastech ICT, cizích jazyků (angličtiny), projektového řízení, sociálních dovedností a didaktiky vzdělávání dospělých. V rámci projektu jsme zrealizovali pilotní kurzy ICT, cizích jazyků (angličtiny), projektového řízení, sociálních dovedností a didaktiky vzdělávání dospělých s využitím vytvořené metodiky a výukových materiálů. Na základě výsledků pilotáže jsme provedli úpravu metodik a výukových materiálů a připravili je pro další použití a zveřejnili je na webových stránkách. Vytvořené výukové moduly budeme po ukončení projektu používat dále v rámci nabídky dalšího vzdělávání i v rámci dalších úprav školního vzdělávacího programu.