– projekt ukončen

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0050

Příjemce projektu: Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Olomouc

Partneři projektu: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži za Zlínský kraj

Dům dětí a mládeže Olomouc a Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově za Olomoucký kraj

Církevní konzervatoř Opava za Moravskoslezský kraj

Období realizace projektu: duben 2010 - prosinec 2011

Hlavní stránky projektu: www.quovadis2.cz

Stručný obsah projektu:

Projekt "Quo Vadis II - cesta ke vzdělání" je zaměřen na podporu účasti žáků v zájmových a tvořivých činnostech v rámci i mimo rámec školní výuky s návazností na rámec školních vzdělávacích programů. Současně je zaměřen na vyhledávání a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků.

Cílové skupiny:

cílovou skupinou jsou děti a žáci mimořádně nadaní a sekundárně pracovníci škol a školských zařízení.

Cíle projektu:

cílem projektu je v oblasti podpory vytvořit systémový rámec pro identifikaci a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků s tímto obsahem:

 • vytvořit vzdělávací programy se zaměřením na vyhledávání a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků.
 • účast na přehlídkách a soutěžích
 • rozšířit nabídku zájmového vzdělávání venkovským školám
 • zlepšit situaci na malých základních školách rozšířením nabídky zájmového vzdělávání
 • vytvořit tým pedagogů pro volný čas pro práci na základních školách vedený regionálními centry podpory neformálního vzdělávání a stávajícími středisky volného času, kteří dovedou vytvářet, upravovat a aplikovat v praxi dle vlastních podmínek vzdělávací programy podle profilace ŠVP na dané škole

Regionální centrum na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži podpořilo v rámci projektu „Quo Vadis II. – cesta ke vzdělání“ činnost těchto 8 kroužků na 7 základních školách ve Zlínském kraji:

 • Základní škola Hošťálková – Keramický kroužek
  vedoucí kroužku: Mgr. Dagmar Jedličková, Mgr. Věra Bortlová
 • Základní škola Emila Zátopka Zlín – Divadelní kroužek
  vedoucí kroužku: PhDr. Eva Kaňovská
 • ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem – kroužek IKT
  vedoucí kroužku: RNDr. Jitka Goczolová
 • Katolická základní škola v Uherském Brodě – Matematický kroužek
  vedoucí kroužku: Mgr. Alena Zemková
 • Církevní základní škola ve Zlíně – Dramatická výchova v anglickém jazyce
  vedoucí kroužku: Mgr. Miloslava Vaňharová
 • Základní škola Salvátor Valašské Meziříčí
  Kroužek matematiký
  vedoucí kroužku: Jana Komoňová
 • Kroužek českého jazyka
  vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Adámková
 • Církevní základní škola v Kroměříži – Dramatický kroužek
  vedoucí kroužku: Mgr. Romana Blažková