a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost

– projekt ukončen

Název projektu: Syntéza vzdělávacího programu ICT a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/01.0034

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2010

Vedoucí projektu: Pavla Valentová

Koordinátor: Štěpán Bekárek

Vedoucí pedagogického týmu: Libor Ondráček

Tvůrce vzdělávacího programu IT: Iva Bekárková

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt Syntéza vzdělávacího programu ICT a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost inovuje vzdělávací program předmětu IT pro maturitní ročník a implementuje jeho výstupy do vzdělávacích programů dalších vzdělávacích oblastí.
V inovovaném vzdělávacím programu žáci pod vedením vyučujícího IT a vyučujících jednotlivých vzdělávacích oblastí vytvářejí interaktivní multimediální prezentace použitelné pro jednotlivé výukové hodiny daných vzdělávacích oblastí. Interaktivní prezentace jsou vytvářeny pro úroveň středoškolskou i pro vzdělávací program 2. stupně základní školy.
Pro výuku se využívají multimediální učebny vybavené interaktivní tabulí s příslušenstvím, pořízené z prostředků ESF.
Projekt vytvoří softwarovou databázi 200 odborných výukových programů pro jednotlivé vzdělávací oblasti a databáze bude dále doplňována o nové produkty.
Aktivity realizuje tým učitelů IT a dalších vzdělávacích oborů. Na tvorbě, pilotáži a evaluaci interaktivních multimediálních prezentací se podílejí také učitelé Církevní základní školy, která je partnerem projektu.
V rámci projektu budou uspořádány 4 semináře pro učitele, ve kterých se účastníci seznámí s možnostmi interaktivních multimediálních prezentací a s celkovou metodikou daného typu výuky.
Projekt novým způsobem zapojuje žáky do procesu učení. Tím, že sami vytvářejí vzdělávací programy získávají na danou problematiku výrazně lepší náhled a jsou podstatně lépe a aktivněji zapojeni do procesu vzdělávání. Vytvořené programy pak výrazně zkvalitňují výuku. Interaktivní multimediální programy znamenají pro výuku celého spektra předmětů významnou inovaci a přináší značnou přidanou hodnotu. Umožňují přímé propojení teorie s praxí, vyložená látka je obohacena o video a audio obrazy. Napojení učebny na internet dovolí velmi rychle nalézt primární i sekundární zdroje informací a dále s nimi pracovat. Interaktivní prvky zapojují do procesu výuky žáky přímo, dovolují bezprostřední reakci, podporují hledání řešení i návrat k případným chybám. Pracují na základě prožitku, kdy vnímaná látka podpořená vizuálními a audio vjemy povzbuzuje představivost, usnadňuje porozumění výkladu a mnohonásobně zlepšuje fixaci učiva v paměťových centrech. Komenského „názornost“ tak dostává díky moderní informační technice zcela konkrétní obsah. Zásadním způsobem se mění role učitele, který je posouván z pozice určitého vykladače obecných pravd, o jejichž pravdivosti se nemá student jak přesvědčit, do pozice koordinátora týmu, který obsah vzdělání do jisté míry tvoří sám. Učitel je rádcem, doprovázejícím v procesu hledání a osvojování si znalostí, člověkem, který přes znalosti podporuje tvorbu vlastních kompetencí studenta.