Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži bylo partnerem s finančním příspěvkem v projektu Cloud je budoucnost vzdělávání

Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: IPo – Oblast 1.3. (výzva 51)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0034

Název projektu: Cloud je budoucnost vzdělávání

Příjemce: Základní škola, Bučovice, se sídlem: Školní 710, 68501 Bučovice

Datum akceptace: 3. 11. 2014

Ukončení projektu: 30. 9. 2015

Finanční dotace pro AG: 566 748 Kč

V rámci projektu bylo pořízeno 20 ks tabletů pro pedagogy a posílena bezdrátová síť pro učebny. Kromě zařízení škola získala pro své zaměstnance i nové podněty a informace. Proběhly dva dvoudenní kurzy dvou metodiků ICT na téma modernizace školní infrastruktury a využívání mobilních dotykových zařízení po didaktické stránce. 20 pedagogů bylo proškoleno ve využívání ICT technologii v oborových didaktikách. Všichni pedagogové školy měli také po celou dobu trvání projektu k dispozici regionálního mentora. Mentorská podpora byla zaměřena především na metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky a pomoc při technických problémech.