projekt v rámci programu ERASMUS+1

– projekt ukončen

název projektu: Kvalitní školu dělají kvalitní učitelé

ČÍSLO SMLOUVY – 2014-1-CZ01-KA101-001652

Zahájení projektu: 1. 7. 2014

Ukončení projektu: 30. 6. 2015

Výše grantu: 9266 EUR

 

Arcibiskupské gymnázium bylo v březnu 2014 úspěšné s podáním žádosti v programu Erasmus+: Comenius – Klíčová akce 1 – mobility osob v oblasti školního vzdělávání. Žádost o grant podalo celkem 358 mateřských, základních nebo středních škol z celé České republiky. Úspěšných žadatelů bylo 58, z toho jen 2 školy z okresu Kroměříž. Naše gymnázium tak získalo grant, díky kterému mohlo vyslat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Mobility byly celkem čtyři. První byl dvanáctidenní intenzivní kurz italštiny v srpnu 2014 v italském Caorle, „Corso intensivo di lingua italiana“ (organizátor: Centro di lingua e kultura italiana il Faró). Tohoto kurzu se zúčastnil Mgr. Vít Zahradníček, který pro studenty opakovaně pořádá projektové týdny nebo exkurze v Itálii. Kromě exkurzí do běžných destinací pořádá s týmem také putovní projektové týdny do hor Balkánu. Jeho dalším kurzem byl proto dvanáctidenní podzimní kurz zaměřený na první a předlékařskou pomoc v odlehlých oblastech zakončený zkouškami a celosvětově uznávaným certifikátem, jenž se konal ve švédském Torpshammaru, „Wilderness First Responder“ (organizátor: National Outdoor Leadership School – Wilderness Medicine Institute).

V září 2014 se vydala na Island vyučující zeměpisu, Mgr. Ludmila Váňová, aby se zúčastnila šestidenního kurzu ve městě Borgarnes, „Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups“ (organizátor: InterCultural Iceland Reykjavík). V dnešní době nabývá problematika imigrace, xenofobie a diskriminace stále více na významu, proto je předání zkušeností, jak daná témata učit, velmi cenné. Na tento kurz pak navazovala jeho druhá osmidenní část, jež se konala na přelomu března a dubna 2015 na stejném místě, „Teaching in a diverse classroom, special focus on key competences and cooperative learning in multicultural groups“. Při této mobilitě se vyučující zážitkovou formou seznámila s metodami kooperativní výuky, která klade velký důraz na interakce mezi studenty během organizované skupinové práce nebo práce ve dvojicích.

Dané kurzy nejsou prvními mobilitami v zahraničí, kterých se kdy pedagogové AG zúčastnili. Již v minulosti získali individuální granty v dřívějším programu Národní agentury pro evropské programy, Comenius - další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednalo se například o jazykové kurzy ve Velké Británii nebo Německu, dále o odborné kurzy v Nizozemí, Belgii, Itálii, na Islandu, Maltě nebo Azorských ostrovech.