projekt v rámci programu ERASMUS+1

název projektu: Do Evropy za vzděláním

ČÍSLO SMLOUVY – 2015-1-CZ01-KA101-013572

Zahájení projektu: 1. 6. 2015

Ukončení projektu: 31. 5. 2016

Výše grantu: 9456 EUR

Projekt "Do Evropy za vzděláním" se soustředí na umožnění mobilit učitelů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za účelem jejich účasti na zahraničních kurzech. Celkem se uskuteční pět mobilit na pěti kurzech.

Projekt vychází vstříc potřebám školy v oblasti interkulturní výuky v zeměpise, výuky kořenů evropské civilizace v dějepise, zlepšení komunikačních schopností v náročných situacích, zajištění bezpečnosti na specifických školních akcích na Balkáně a prohloubení schopnosti pedagoga komunikovat v italském jazyce na školních akcích v Itálii. Učitelé se zúčastní kurzů v Turecku (Naslouchání Istanbulu), v Itálii (Sicílie – civilizační pojítko a kurz italštiny), ve Slovinsku (Rozvíjení efektivních komunikačních dovedností) a ve Švédsku (První pomoc v divočině).

Vytváření kvalitního učitelského týmu je běh na dlouhou trať. Výsledkem bude zlepšení kvality vzdělávání na našem gymnáziu.