Hlavním cílem projektu Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži je modernizace učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále rovněž modernizace počítačových učebny. Součástí realizace projektu je rovněž řešení bezbariérových úprav, kdy dojde k vybudování bezbariérového výtahu a plošiny. V rámci realizace projektu dojde rovněž k modernizaci vnitřní i vnější konektivity školy. Rovněž došlo k úpravě a výsadbě venkovní zeleně a pořízení mobiliáře. Realizací projektu tak dojde k výrazné modernizaci školy, a tím ke zvýšení kvality výuky a díky realizaci bezbariérových úprav rovněž k zpřístupnění výuky pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Fyzická realizace projektu probíhala v roce 2018. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

1699 logo ministerstvo pro mistni rozvoj