logolink eu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010324

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063  Šablony II

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ŠK/ŠD/SVČ

Celkové zdroje: 1 162 247 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • personální podpora ŠK/ŠD/SVČ– školní asistent
  • profesní rozvoj pedagogů SVČ
  • klub pro účastníky ŠK/ŠD/SVČ 
  • projektový den v ŠK/ŠD/SVČ
  • projektový den mimo SVČ
  • komunitně osvětové setkávání