Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro školní rok 2023/2024:

 

Jméno zástupce

třída

Magdalena Ondrůšková 1A
Daniela Dvořáková 1A
Vladimír a Jolana Kozubíkovi 1B
Robin a Slavomíra Zbrankovi 1B
Jana Verbická 1C
Michaela Korčáková 1C
Marta Holbová 1P
Zbyněk Vacl 1P
Vlastimil Kapsa 2A

Věra Sigmundová

2B

Pavla Ševčíková

2B
Petr Bauer 2C

Magda Máčalová

2S

Marcela Zemánková

2S

Pavla Gregorová

3A

Jiří Wasserburger

3A

Jaroslav Forýtek

3B

Jaromír Bobál

3B

Gabriela Jurásková

3C

Karel Siuda

3C

Lenka Rygálová

3T

Jana Vančíková

3T

Vladislava Batková

4A

Martina Pavlíková

4B

Jana Žaludková

4C

Roman Baláž

4K

Hana Stachoňová

4K

Ivona Štrofová

5K

Jiří Matula

5K

Vladimíra Křižanová

6S

Helena Zahradníčková

6S

Ivana Sobotková

pokladna