Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro školní rok 2021/2022:

 

Jméno zástupce

třída

Jiří Wasserburger

1.A

Jaroslav Forýtek

1.B

Jaromír Bobál

1.B

Gabriela Jurásková

1.C

Karel Siuda

1.C

Lenka Rygálová

1.P

Jana Vančíková

1.P

Vladislava Batková

2.A

Jana Mikulincová

2.B

Jana Žaludková

2.C

Roman Baláž

2.S

Hana Stachoňová

2.S

Ivona Šedá

3.A

David Pavlištík

3.B

Jitka Tobolová

3.C

Ivona Štrofová

3.T

Jiří Matula

3.T

Ivana Vavrušová

4.A

Jaroslava Sedláčková

4.B

Hynek Novák

4.C

Vladimíra Křižanová

4.K

Helena Zahradníčková

4.K

Miroslav Doubrava

5.K

Tomáš Iránek

5.K

Martin Kvapilík

5.K

Helena Gřivová

6.S

Ivana Michoňková

pokladna