Učební plán pro čtyřleté studium

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Jazyk český 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Matematika 4 3 3 4 14
Biologie 2 2 3 0 7
Fyzika 2 3 2 0 7
Chemie 2 3 2 0 7
Zeměpis 2 1 2 0 5
Dějepis 2 2 3 0 7
Základy společ. věd 2 2 2 2 7+1
Náboženská výchova 2 2 1 1 6
Inform. a výp. tech. 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná/Hudební výchova 2 2 0 0 4
Volitelný předmět 0 0 2 3 5
Seminář 1 0 0 2 2 4
Seminář 2 0 0 2 2 4
Seminář jednoletý 0 0 0 2 2
Celkem 34 34 34 30 132

 

Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský, jazyk francouzský nebo jazyk španělský

 

Učební plán šestiletého studia podle ŠVP

  1. ročník 2. ročník celkem
Jazyk český 4 4 8
Anglický jazyk 3 3 6
Cizí jazyk 2 3 3 6
Matematika 4 4 8
Biologie 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2 4
Zeměpis 2 2 4
Dějepis 2 2 4
Občanská výchova 1 1 2
Náboženská výchova 2 2 4
Inform. a výp. technika 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Výtvarná výchova 1 1 2
Hudební výchova 1 1 2
Celkem 32 32 64

 

Ve vyšších ročnících jsou učební plány šestiletého studia shodné s učebními plány čtyřletého studia.
Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Volitelné předměty: Latina, Deskriptiva, Mediální výchova, Informační technologie, Španělský jazyk volitelný, Německý jazyk volitelný, Ruský jazyk volitelný, Francouzský jazyk volitelný, Tvůrčí psaní, Dějiny umění, Dějiny hudby (žák volí jeden předmět)

Semináře: Fyzika, Biologie, Chemie, Anglický, Německý, Ruský, Francouzský, Španělský jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Základy společenský věd (žák volí dva předměty)

Jednoletý seminář: Práce s textem, Český jazyk k maturitě, Moderní dějiny, Anglický jazyk k maturitě, Matematika k maturitě, Seminář filosofie, Seminář psychologie, Seminář pedagogiky, Moderní technologie, Ekonomie a management, Seminář geologie, Seminář z chemických výpočtů, Seminář biologie člověka (žák volí jeden předmět)

Zařazení hudební a výtvarné výchovy: v primě a sekundě mají všichni žáci oba předměty v dotaci 1 hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu si volí hudební nebo výtvarnou výchovu.