Sbor AVE interpretuje skladby různých slohových obodobí. 

Autor skladby Název

Anonym                             Prameni světla, Kriste

Anonym                              Adeste, fidéles

Anonym                              Gaudeamus igitur

ARCADELT Jacob                  Ave Maria

BALDUZZI Mite                     Credo

BEBENEK Pavel                     O Salutaris Hostia

BEETHOVEN v L.                  Hymna Evropské unie

BOTOR Henryk Jan               Misericordias Domini

BŘÍZA Jiří                            Žalm 117

BŘÍZA Karel                         Ordinárium

DURANTE Francesco            Per signum crucis

DVOŘÁK Antonín                 Biblická píseň č. 4

EBEN Petr                          Oči všech se upírají

EBEN Petr                          Ordinarium

EBEN Petr                          Přeslavné věci

ELGAR Edward                   Ave verum

FERRIN Mc Bobby               Žalm 23 – Hospodin je můj pastýř

FRANCK César                    Panis angelicus

FRISINA Marco                  Anima Christi (Duše Kristova)

FRISINA Marco                  Stabat Mater

GALUSZKA Jacek                Syrský hymnus

GJEILO Ola                        Ubi caritas

HAIRSTON Jester                 Free at last

HROMÁDKA Antonnín    Vínek koled

Irish Folk Song, arr. Audrey Snyder          The Parting Glass

JASPERSEN Palle                  My Lord, what a morning

KANCIONÁL                         Papežská hymna

KODÁLY Zoltán                     Stabat Mater

KORSAKOV Nik.R.                 Otče náš

KRAFFT Frans                       Benedicamus Domino

KRČEK Jaroslav                     Jede sedlák do mlejna

LOHMANN Adolf                   Betlémskými pastvinami

LUKÁŠ Zdeněk                     Už ho vedou Martina

LUKÁŠ Zdeněk                     Missa brevis – Sanctus

LUKÁŠ Zdeněk                     Missa brevis – Agnus Dei

MACEK František                  De colores

MATUŠKA Janko                   Hymna Slovenskej republiky

McCartney Paul                     Yesterday

MICHNA Adam Václav           Svatý Václave

MOORE J.E                          Ať ti tvá cesta běží vstříc

MOZART W. A.                     Ave verum

Neznámý                             Žalm 42 – Vodo života

OLEJNÍK Josef                      Proprium Panny Marie Bolestné

OLEJNÍK Josef                      Proprium k NPPM

OLEJNÍK Josef                     Vzhůru, bratří milí

OLEJNÍK Josef                     Ordinarium

PALKA Piotr                         Per Crucem tuam

PAVLICA Jiří                         Anděle Boží

POLOLÁNÍK Zdeněk             Píseň o Juditě

POLOLÁNÍK Zdeněk             Chvalte Pána

RACHMANINOV Sergej         Bogoroditse Devo

ROVENSKÝ Karel Holan        Surrexit Christus hodie

RUTTER John                     A Claire Benediction

SMALLWOOD Richard          I love the Lord

ŠKROUP František               Hymna České republiky

ŠKROUP F., arr. F.Macek      Česká státní hymna

Taizé                                 Laudate omnes gentes

Taizé                                 Každý den

Taizé                                 Staňte se solí

Taizé                                 Sanctum domen Domini

Taizé                                 Spása má je s ním

Taizé                                 Nada te turbe

Taizé                                Per crucem tuam

TICHÝ Otto Albert              Svatý Václave

TUČAPSKÝ Antonín            Štěstí, zdraví

TUČAPSKÝ Antonín            Přišlo jsi k nám, Jezulátko

TUČAPSKÝ Antonín            Štěstí, zdraví

TUČAPSKÝ Antonín            U Betléma dnes Maria

TUČAPSKÝ Antonín            Pod dubem

TUČAPSKÝ Antonín            Hejsa, hejsa

TUČAPSKÝ Antonín            Kdybys měla, má panenko

YOUNG Gordon                Alleluia

ZAHAVI David                   Elí, Elí

Zulu Song                        Siyahamba

Zulu Song                        Shosholoza