Projektový týden 2018 – výstupní zprávy a fotografie

Předposlední týden v červnu proběhl již tradiční týden netradiční výuky – tzv. projektový týden.

Zde si můžete prohlednout zprávy z jednotlivých projektů:

 

Naši pouť jsme začali v Krakově ve svatyni Božího Milosrdenství, kde jsme mohli slavit mši svatou společně s poutníky ze Zašové. Bylo nás pár – osm mladých a tři pedagogové. Pěkné rodinné společenství.

Projekt Kniha versus film byl zaměřen na analýzu literárního díla, jeho filmového zpracování a následného srovnání. Vyzkoušeli jsme si práci s textem a různé aktivity s ním spojené. Dostatek času, malá skupinka studentů třetího ročníku a zajímavý prostor nabízely netušené možnosti.

Studentky umělkyně se scházely kolem kulatých historických stolů v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve dnech 18.–22. června 2018. Naplnily své skicáře vlastními texty, citacemi z oblíbených děl, básněmi, krásným písmem psaným tuží dřevěnými pery s bojovými hroty. Vypravily se na průzkum geoparku, rozária a výstavu abstraktní malby polských umělců do Olomouce. Společně se skupinou vědců nahlédly také do Pevnosti poznání.

Náš projektový týden začal už v sobotu 16. 6. 2018 odpoledne… Odstartovali jsme ho u AG v Kroměříži a cílem byla Medjugorje a okolní krásy. Návrat zpět byl naplánován na pátek 22. 6. 2018.

Na radu p. Šebestíka z místní charity jsme v rámci projektového týdne spolu se studentkami a studenty pletli různobarevné čtverce, ze kterých se zháčkuje deka pro děti.

Jak už sám název napovídá, tento projekt byl zaměřen do oblasti vědy a umění (a trval pět dnů).

V neděli 17. června ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu za poznáním krás Slovinska a Korutan. Po noci strávené snahou pohodlně se uvelebit a usnout jsme se probudili do krásného slunečného dne.

V rámci projektového týdne, který probíhal ve dnech 18.–22. 6. 2018 jsme se vydali na poznávací zájezd napříč Francouzskou riviérou. I přesto, že zájezd samotný začínal 18. 6., museli jsme vyrazit o den dříve, protože před námi byla opravdu dlouhá cesta.

V pondělí jsme si prohlédli hvězdárnu ve Valašském Meziříčí a vyslechli dvě zajímavé přednášky na téma gravitace a optika.

Letošní výtvarný projekt měl opravdu formát. A ne jeden. Rozměrných formátů A1 jsme za několik dní zpracovali hned několik. 

Během projektové týdne jsme se seznámili s tradičními britskými a americkými svátky. Zabývali jsme se nejen současnými formami oslav, ale také historickými kořeny, ze kterých tyto svátky vzešly.

Jak charakterizovali jednou větou projekt studenti?

„Krev, slzy, pot, štěstí, radost. Bolest nohou zachraňovaly jen ty monumentální hory a dobrý pocit z úspěchu. Je to obrovský zážitek, sebepřekonávání se a uvědomění si křehkosti života.

Pondělí

V pondělí nás na kroměřížském nádraží přesvědčili dva podivíni, abychom se s nimi vydali na cestu plnou dobrodružství.

Tento projekt byl velmi praktický a týkal se mléka od samého počátku, proto jsme první dva dny byli ubytovaní na velmi pěkné mléčné farmě Kozojezdsko. Po exkurzi a přednášce jsme tam i trochu pomáhali.

V teplém ranním oparu se ozývá drnčení koleček na kamenném chodníku. Nejedná se však o studenty Arcibiskupského gymnázia, kteří přijíždějí na internát. Naopak, všichni tentokrát své domovy opouštějí, aby se vydali na cestu do města, které svým působivým příběhem nepřestává fascinovat – do Berlína.