Projektový týden 2019 – výstupní zprávy a fotografie

Předposlední týden v červnu proběhl již tradiční týden netradiční výuky – tzv. projektový týden.

Zde si můžete prohlednout zprávy z jednotlivých projektů:

 

Dunaj má mezi světovými řekami několik prvenství. Leží na něm čtyři hlavních města  VídeňBratislavaBudapešť a Bělehrad, protéká  deseti státy  a na jeho povodí je států dvacet.

V neděli 16. 6. v 7 hodin ráno jsme vyjeli z Kroměříže do Calais. Cesta byla náročná, jelikož jsme  jeli přes 20 hodin. V Calais jsme nastoupili na trajekt, kterým jsme se přeplavili přes průliv La Manche.

Takový byl název letošního projektového týdne, který se opravdu vydařil.

Projektový týden jsme zahájili v pondělí výletem do Střílek na barokní hřbitov a na zříceninu hradu Střílky. Veliké překvapení pro nás bylo zjištění, že nejvýznamnější sochy byly v roce 2001 ukradeny, ale i přesto jsme si den užili. Tato barokní tématika nás provázela celý týden.

Stejně jako každý rok i letos naše škola pořádala projektový týden, který nabízel pestrou škálu možností. Cílem našeho projektu bylo poznávání krás Moravského krasu a to za pomocí koloběžky.

Sobotní ráno. Kroměřížské vlakové nádraží. Dva profesoři. Šestnáct studentů. Cíl jasný - Madrid.

Hlavní město Španělského království ležící na řece Manzanares. Třetí největší město Evropské unie. Město pompézních staveb z dob Habsburků a Bourbonů i hypermoderních mrakodrapů a širokých tříd.

Již tradičně se každoročně skupina studentů naší školy vydává vstříc dobrodružství na drsný Balkán pod vedením zkušeného dobrodruha p. Zahradníčka. O tom, co se letos v prosluněných makedonských dálavách s našimi školními hrdiny dělo, svědčí pouze útržkovité fragmenty ohořelého deníku, nalezeného na sedadle vlaku českých drah, konkrétně spoj Budapešť-Praha.

V domácím prostředí AG proběhl kurz komunikačních dovedností, založený na metodice ŘEKNI TO PŘÍMO podle Virginie Satirové.

Mariazell… poutní místo, na jehož počátku nestojí žádné velké zjevení, ale prostý mnich poslaný do hornaté krajiny. Vzal si s sebou sošku Panny Marie s Ježíškem a té postavil malou komůrku – celu – odtud název Maria v cele – Maria-zell. Pěkné, ne?

V pondělí ráno jsme dorazili do Frýdlantu nad Ostravicí, který bývá občas nazýván bránou do Moravskoslezských Beskyd.

První den projektového týdne jsme strávili nočním přejezdem do Bosny a Hercegoviny, který se zdál být nekonečným, ale to jsme ještě zdaleka netušili, že autobus bude naším věrným „přítelem“ po celou dobu projektu.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zpřístupnit a zatraktivnit studentům latinský jazyk. V pondělí k nám promluvily nápisy chrámu sv. Mořice, které jsme překládali v příjemném prostředí farní zahrady.

Projektový týden jsme zahájili na AG, kde jsme si v pondělí vyslechli 2 zajímavé přednášky doc. Ponížila z UTB ve Zlíně. V první s názvem Gravitační vlny se nám doc. Ponížil pokusil vysvětlit, co to jsou gravitační vlny, jak vznikají a jak se stavěly přístroje schopné změřit vzdálenost milion kilometrů s přesností, která odpovídá velikosti atomového jádra.

Turistické, společenské, kulturní, gurmánské, přírodní i historickopoznávací dobrodružství. Tak bychom mohli charakterizovat naši výpravu do Banátu – české osady v srdci divoké a nespoutané rumunské přírody.

Základy práce se světlem, portréty v ateliéru pana fotografa J. Šafera – to byl první den letošního fotoprojektu.

   Stěžejním tématem našeho výtvarného projektu se stala DŽUNGLE, a to jak džungle přírodní tak džungle městská.

Během projektového týdne jsme se vydali do Adršpašských skal u Teplic nad Metují, abychom se zdokonalili v lezení po skalách.

V pondělí 17. 6. začal jeden ze sportovních projektů na AG, zaměřený na cykloturistiku v krásném prostředí Hostýnských vrchů.

Pokusili jsme se lépe poznat sami sebe. Prošli jsme několika zrcadly. Výtvarně jsme zachytili odraz nitra v oku, barev a obrazů v mysli, zrcadlení osobnosti v písmu, vnímání reality jednotlivými smysly. Analyzovali jsme různé struktury chování, základy rozhodování, odhalovali jsme skryté možnosti našich osobností.