Projektový týden jsme zahájili na AG, kde jsme si v pondělí vyslechli 2 zajímavé přednášky doc. Ponížila z UTB ve Zlíně. V první s názvem Gravitační vlny se nám doc. Ponížil pokusil vysvětlit, co to jsou gravitační vlny, jak vznikají a jak se stavěly přístroje schopné změřit vzdálenost milion kilometrů s přesností, která odpovídá velikosti atomového jádra.

Ve druhé přednášce – Svět očima mravence – jsme si zkusili představit, že bychom se zmenšili na velikost mravence a sledovali, jak by vypadal svět kolem nás.

V úterý jsme se přesunuli do Ostravy a prohlédli si Velký svět techniky, který hravou formou návštěvníkům představuje zajímavosti vědy a techniky.

Ve středu dopoledne nás čekala prohlídka Dolu Michal. Na prohlídkové trase Cesta havíře do práce a zázemí jsme navštívili místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj – řetízkovou šatnu, administrativní budovu, lampovnu a pokračovali jsme spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí. Dále následovala prohlídka strojovny a kotelny.

Odpoledne jsme navštívili hornické muzeum Landek Park. Zde jsme zažili autentické fárání jako na činném dole a cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Na rozloze 250 m důlních chodeb nám zkušený havíř, coby průvodce, představil fyzicky náročnou práci v dole včetně ukázky funkčního pluhového a kombajnového porubu.

Čtvrtek jsme strávili v Malém světě techniky, který se nachází v objektu VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Opět jsme měli možnost odhalovat tajemství technických vynálezů a projít se po historii technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost.

Návštěvu Ostravy jsme ukončili v pátek prohlídkou Dolní oblasti Vítkovice. Na komentované prohlídce areálu Dolu Hlubina jsme si prohlédli zrekonstruované budovy a těžní věže, seznámili jsme se s historií těžby uhlí, jeho zpracováním na koks a využitím ve vysokých pecích. Na vysokopecním okruhu jsme se dozvěděli o historii Vítkovic, prohlédli si vysoké pece a dozvěděli jsme se o výrobě surového železa. Prohlídka končila na Bolt Tower s nádherným výhledem na celou Ostravu.

2019 0052

2019 0052

2019 0052

2019 0052

Další fotografie.