V domácím prostředí AG proběhl kurz komunikačních dovedností, založený na metodice ŘEKNI TO PŘÍMO podle Virginie Satirové.

Dvacítka studentů si nejprve zopakovala základní informace o verbální i neverbální komunikaci. Následně si účastníci pomocí tzv. „sochání“ uvědomili různé pozice, které při komunikaci zaujímáme: usmiřování, obviňování, rušení, poučování a otevřenou hru. Tyto pozice si poté vyzkoušeli v hraných epizodách, které natáčeli na kameru, aby je pak mohli společně analyzovat. Ověřili si, že otevřená hra je nejefektivnější způsob komunikace, který respektuje obě strany, které do interakce vstupují. Zvláště vhodná je otevřená komunikace v obtížných situacích, kdy je třeba odmítnout manipulaci a poskytnout příznivou kamarádskou podporu.

Studenti ocenili pestrost použitých metod, přátelské prostředí, jež umožňovalo soustředěnou práci na osobnostním růstu, i možnost praktického využití toho, co se během týdne naučili.

A. Řezníčková, L. Pospíšilová

2019 0103

Po absolvování kurzu získali účastníci osvědčení

 

2019 0103

Komunikace, která je postavena na obviňování, zraňuje

 

2019 0103

Při poučování působíme neosobně a nevyjadřujeme pocity

 

2019 0103

Komunikace založená na usmiřování může narušovat sebeúctu

 

2019 0103

Otevřená hra je efektivní způsob komunikace