Svátosti Nového Zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství, manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana (KKC 1210).

birmovani

Studenti, kteří chtějí prohloubit svůj život z víry, se mohou přihlásit u školního kaplana nebo na pastoračním centru k přípravě na slavení následujících svátostí:

Svátost křtu

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je první svátostí, ve které Bůh člověku odpouští jeho hříchy a dává mu zakusit Otcovskou lásku.
 • Je určena dosud nepokřtěným studentům, součástí je příprava k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie.
 • Přihláška ke křtu.

Svátost biřmování

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k přijetí darů Ducha Svatého.
 • Je svátostí křesťanské dospělosti, skrze kterou Bůh uschopňuje člověka k zodpovědnosti za svoji víru a k vydávání věrohodného svědectví života o Ježíši Kristu.
 • Přihlásit se mohou studenti od 2. ročníku.
 • Přihláška k přijetí svátosti biřmování

Svátost eucharistie (první svaté přijímání)

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je svátostí, ve které Ježíš Kristus svým učedníkům nabízí sám sebe za pokrm.
 • Je určena pokřtěným studentům, kteří Ježíše dosud v této svátosti nepřijali.
 • Přihláška k 1. svatému přijímání.

Svátost smíření

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je svátostí, ve které Bůh člověku odpouští jeho hříchy a dává mu zakusit svoji milosrdnou lásku.
 • Je určena pokřtěným studentům, kteří se připravují na první svaté přijímání.