Jsme skupina studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, která se aktivně zajímá o dění ve společnosti. K založení Debatního klubu nás vedlo to, že považujeme za nezbytné, aby se u mladé generace rozvíjelo kritické myšlení a schopnost prosazovat své zájmy a hájit své názory; proto jsme se rozhodli společně třídit lež od pravdy, důležité od nedůležitého: přesně to je jádro dobrého účelu naší aktivity – debaty.

debatni klub2

Co je to debata?

Debata je formalizovaný způsob vedení sporu. V soutěžních debatách proti sobě stojí strany, z nichž každá zastává jiný názor, který se snaží podpořit pomocí věcných argumentů, a naopak názor druhé strany se snaží vyvrátit pomocí protiargumentů.

Vše zní na první pohled poněkud složitě, ale doopravdy to tak komplikované není. Pokud jste se někdy hádali se sourozencem či jste reagovali na názor svého kamaráda, se kterým jste docela nesouhlasili, je to dobrý začátek. Nicméně debata (na rozdíl od hádky) dodržuje pravidla úcty k protivníkovi, slušnosti a časová omezení řečí (délka řeči závisí na typu debaty).

 

Jak se scházíme?

Scházíme se pravidelně každý týden v úterý v 16.00. Na schůzkách debatujeme, hledáme informace na další turnaje a také společně nezávazně diskutujeme o aktuálních společenských problémech. Zúčastňujeme se turnajů, které pořádá Asociace debatních klubů, a českých i mezinárodních turnajů v angličtině. Od roku 2020 debatujeme i online.

Více informací se dozvíte u A. Řezníčkové v kabinetu češtiny.

 

Kde jsme uspěli?

Ve školním roce 2022/23:

  • 1. místo v Otevřeném turnaji v Praze a 3. místo v Debatním poháru

 

Přidej se k nám!

Rozhodně není čeho se bát, přijďte na jednu z našich schůzek, které se konají každé úterý v 16.00 v učebně ZSV. Pro podrobnější informace vyhledej kohokoli z klubu či PaedDr. Aranku Řezníčkovou (kabinet češtiny).

Události